Youtube links

Van de 8-brokaat of Baduajin treft u vele demo's aan op internet.

Elke meester of demonstrant heeft zijn eigen kleine wijzingen of variaties.

Onderstaand een uitvoering  door Yim Ha Leung:

8- brokaat (door Yim Ha Leung)

 

Een goede opwarming die uitstekend is voor de schouders:

Opwarming met korte stok

 

 

Van de 28 steps bestaat geen volledige opname, maar deze qigong-vorm heeft veel overeenkomsten met de Taichi-Qigong Shibashi uitgevoerd door Vivien Chao:

Taichi-Qigong Shibashi

 

 

 

Taichi 8 of 10 vorm

Taichi 24 vorm (door Gladys Tan)

Taichi 85 vorm (door Master Wei Li)

 

 

Taichi 32 Zwaard (door  Amin Wu)

 

 

Taichi 52 Waaier (door  Faye Yip)

 

 

Taichi Yang Sheng Zhang, met lange stok (door Faye Yip)